• PURKYŇOVA NADACE
  Slatina pod Hazmburkem
 • PURKYŇOVA NADACE
  Slatina pod Hazmburkem
 • PURKYŇOVA NADACE
  Slatina pod Hazmburkem
 • PURKYŇOVA NADACE
  Slatina pod Hazmburkem
 • PURKYŇOVA NADACE
  Slatina pod Hazmburkem


Poslání Purkyňovy nadace
Ve smyslu statutu nadace, který byl schválen 25.4.1998 v souvislosti s transformací nadace dle zákona č. 227/97 Sb. par. 3 "Cíle a účel nadace" je posláním nadace veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního prostředí. Nadace tak působí v duchu poslání, které jí vložili zakladatelé 22.2.1992.

Při jubilejním slavnostním zasedání Správní rady nadace 22.2.2012 v přítomnosti zakladatelů bylo potvrzeno, že nadace splnila očekávání, které zakladatelé do nadace vložili.

Historie Purkyňovy nadace

Dne 22. února 1992 v roce 700. stého výročí udělení práva magdeburského Libochovicím, byla na radnici v Libochovicích založena nadace, která si vzala do svého názvu jméno slavného rodáka, lékaře, fyziologa, vlastence - buditele Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku v Libochovicích narodil 17. prosince 1787.

Svým dílem přispěli k založení nadace pánové prof. Kopka, rektor univerzity J.E.Purkyně z Ústí nad Labem, prof. Blahoš, prezident čs. lékařské společnosti, ThDr. Koukl, biskup litoměřický, Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích, Mgr. Josef Kopie, přednosta Okresního úřadu v Lounech, ing. arch. Zadražil a pan Havránek jako vysocí státní úředníci, 15 starostů z Libochovicka, zejména pan Ing. Vítězslav Vacina polistopadový starosta města Libochovice, RNDr. Jan Marek CSc. a řada dalších významných osobností. Dne 25.4.1998 proběhlo slavnostní transformační zasedání Purkyňovy nadace. ČEZ a.s. Elektrárna Počerady, Čížkovická cementárna a.s. a Novosedlická a.s. se staly zakladateli podle zákona č. 227/1997Sb.

Vkladem rodiny Černých ze Slatiny čp. 11, vkladem Nadačního investičního fondu a restrukturalizací činí nadační kapitál 56.386.000,- Kč.

Grantová pravidla Purkyňovy nadace platná s účinností od 1. ledna 2015

1.    Počínaje rokem 2000 vyhlašuje PURKYŇOVA NADACE program Památky a občané, jehož cílem je podpora občanských iniciativ, které usilují o záchranu nemovitého kulturního dědictví České republiky. Program je realizován formou otevřeného grantového řízení.
2.    V čase úpravy těchto grantových pravidel probíhá VI. kolo otevřeného grantového řízení.
3.    V souladu s koncepcí nadace bude vyhlášeno v roce 2020 VII. kolo otevřeného grantového řízení. Další grantová kola budou vyhlašována  přibližně v pětiletém cyklu.
4.    PURKYŇOVA  NADACE  zveřejňuje  zadávací  podmínky  grantového  řízení, vyhodnocení, příděl prostředků občanským iniciativám a všechny další tranže přídělů na internetových stránkách www.purknadace.cz
5.    Příděly grantového řízení jsou obsaženy ve výročních zprávách nadace. Výroční zprávy jsou rovněž v plném rozsahu umisťovány na internetové stránky nadace.
6.    O vyhodnocení grantového řízení, výši příspěvků na jednotlivé projekty a přídělech pro vybrané projekty pro dlouhodobou podporu rozhoduje  správní rada nadace na základě seznámení se a kontroly na místě nemovité památky.
7.    Prostředky nadace určené pro grantování vyčleňuje správní rada nadace v souladu se statusem nadace.

8.    Z důvodu pandemie se odkládá vyhlášení VII . grantového kola na rok 2025 .

Schváleno na zasedání správní rady PURKYŇOVY NADACE 10. září 2014

SCHVÁLENO

 

Vlastní grantové kolo

Vyhlášení VI. otevřeného grantového kola (10.2.2011) - Soubor ke stažení

Oznamení VI. grantového kola (25.10.2011) - Soubor ke stažení

Oznamení VI. grantového kola (1.11.2011) - Soubor ke stažení

I. tranže VI. grantového kola (12.9.2012)Soubor ke stažení

II. tranže VI. grantového kola (12.10.2012) - Soubor ke stažení

III. tranže VI. grantového kola (8.4.2013) - Soubor ke stažení

IV. tranže VI. grantového kola (18.12.2013) - Soubor ke stažení

V. tranže VI. grantového kola (8.5.2014) - Soubor ke stažení

VI. tranže VI. grantového kola (15.12.2014) - Soubor ke stažení

VI. tranže VI. grantového kola (15.12.2014) - Soubor ke stažení

VII. tranže VI. grantového kola (30.12.2015) - Soubor ke stažení

VIII. tranže VI. grantového kola (9.6.2016) - Soubor ke stažení
IX. tranže VI. grantového kola (5.12.2017) - Soubor ke stažení
 X.tranže VI.grantového kola (září 2019)  Soubor ke stažení
 XI.tranže VI.grantového kola (prosinec 2021)  - Soubor ke stažení
XII.tranže VI. grantového kola (říjen 2022) Soubor ke stažení
XIII.tranže VI. otevřeného grantového řízení v programu "PAMÁTKY a OBČANÉ" (prosinec 2023)  - Soubor ke stažení

VÝROČNÍ ZPRÁVY 2020 - 2022

Na níže uvedených odkazech si můžete prohlédnout výroční zprávy od roku 2020 - 2022.

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Slatina č.p. 11, 410 02 Lovosice 2 zapsána v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl N, složka 2

Proč právĚ s námi?

Nemovité památky jsou nositelem kulturnosti národa a významným krajinotvorným prvkem.

116
Realizovaných projektů
6
Počet grantových kol
116
Rozsah působnosti ČR
56
Nadační kapitál v mil.

O obci SLATINA

První zmínka o obci Slatina je v souvislosti se zřizovací listinou Litoměřické kapituly vydané knížetem Spytihněvem II. roku 1057.
Samotný akt žádost knížete papeži Štěpánovi a povolení kapituly stolcem proběhlo
v říjnu - prosinci roku 1056.

Více najdete na internetových stránkách obce SLATINA - www.slatina-lt.cz

Kontaktujte nás

Purkyňova nadace

Slatina 11
Lovosice 2
410 02
Telefon: +420 602 118 315

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Najdete nás zde